Converse CDG Play Low White MultiHeart

Hết hàng
4,000,000₫

Mô tả

CDG form to nên mua bé hơn thông thường -0.5 size. 

 Converse CDG Play Low White MultiHeart
 Converse CDG Play Low White MultiHeart
 Converse CDG Play Low White MultiHeart
 Converse CDG Play Low White MultiHeart
 Converse CDG Play Low White MultiHeart