Converse CDG Play Low Black

4,000,000₫
Kích thước:

Mô tả

CDG form to nên mua bé hơn thông thường -0.5 size. 

 Converse CDG Play Low Black
 Converse CDG Play Low Black
 Converse CDG Play Low Black